Wat doet 'GA ERVOOR!'?

GA ERVOOR! is faciliterend in een proces dat onze klanten zelf doormaken. Wij richten ons hierbij op inzicht, verbinding en vernieuwing. Een aanpak op maat op het gebied van HR strategie en advies, organisatieontwikkeling, leadership coaching en governance.

Bestuursadvies en organisatieontwikkeling worden ingezet voor het met scherpe analyses in samenhang ontwikkelen van medewerkers én organisatie naar high performance. Verandering van de (in)richting van de organisatie heeft bijvoorbeeld wijzingen in mobiliteit en behoefte aan versterking van leiderschap als gevolg. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat deze organisaties het beter doen met een professioneel beleid op het gebied van binden, boeien en growth mindset. Daarom is een continue afstemming nodig tussen de visie en strategie van de organisatie en HR strategie en -beleid. GA ERVOOR! verbindt strategie en uitvoering tot transformatie. Zo helpen wij organisaties om hun impact te vergroten.

“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar
om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

Onze Solutions

HR Strategie & advies

HR strategie en -advies is geen doel op zich. Het dient zó te worden ingezet dat het een bijdrage levert aan de strategie en doelstellingen van de organisatie en bekrachtiging van de high performance cultuur. Strategische inzet van potentieel en diversiteit, in combinatie met versterking van het leiderschap vervult een sleutelrol in het lange termijn succes van een organisatie.

GA ERVOOR! kiest daarom voor benaderingen waarin mensen zelf vorm en richting geven aan hun verandering en ontwikkeling, zodat ze mede-eigenaar van hun verandering blijven. Mensen willen best veranderen, maar ze willen liever niet veranderd wórden. Onze stijl is verbindend, empowerend en positief: Wij focussen op kwaliteiten in plaats van onvolkomenheden en zijn kritisch zonder te veroordelen. De consequenties voor de inrichting van HR processen als succession planning, talentontwikkeling, growth mindset, performance management en remuneratie zijn regelmatig terugkerende thema’s in opdrachten en projecten.

Organisatieontwikkeling

Moderne vormen van organiseren stellen organisaties in staat om op verantwoorde wijze de ontwikkeling van zowel de organisatie, als de groei van talenten en teams te faciliteren. De ambitie van de organisatie en de ontwikkeling van talent worden zo met elkaar verbonden. Het gaat soms om organisational excellence als LEAN en Agile in de dagelijkse business, maar vooral ook om transformational excellence als vorm van continue verbetering , visieontwikkeling en innovatie van de organisatie.

Belangrijk is het ‘waarom’ voor de organisatie en medewerkers. Het is de motivatie voor teams om in beweging te komen, met de focus op houding en gedrag. Verbindend leiderschap, met een focus op team performance en leren is hierbij ondersteunend.

Bestuursadvies & governance

Wij hebben ons gespecialiseerd in bestuursadvies en governance van organisaties, omdat organisaties gaan over de wijze waarop mensen samenwerken, cultuur, houding en gedrag. Corporate governance is instrumenteel voor de performance van de organisatie. Governance issues als risk management, strategische besluitvormingsprocessen en boardroom dynamics zijn onze specialiteit.

GA ERVOOR! staat stil bij het interventierepertoire voor bestuurders en commissarissen in verschillende situaties in de bestuurskamer en ontwikkelingsfasen van de organisatie. Zij begrijpt de belangen, politiek en emoties die daarmee samenhangen in bestuur, toezicht en management en zet deze dynamieken op constructieve wijze in.

Leadership coaching & mediation

Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. Leiderschap gaat om ontwikkelen van mensen én om sturen op resultaten. GA ERVOOR! is betrokken bij organisaties die werken aan leiderschapsontwikkeling en laten bloeien van potentieel. Houding en gedrag zijn aangrijpingspunten voor verandering en transformatie.

Wij adviseren en coachen het management bij het doorvoeren van organisatieverandering en versterken van leiderschap om medewerkers en teams zo optimaal mogelijk te empoweren.Leidinggevenden krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en ambities en ontdekken hun eigen, unieke manier om vanuit die kwaliteiten inspirerend en met impact leiding te geven. EQuus! EQuine Assisted Coaching is een initiatief van GA ERVOOR! Hierbij wordt gebruikt gemaakt van paarden om leiderschap te spiegelen en systemisch te coachen.

Bij boardroom of executive coaching dienen soms eerst conflicten en meningsverschillen te worden aangepakt. Een conflict op zich is niet het probleem, problemen ontstaan pas als conflicten niet worden opgelost. Om conflicten op te lossen moet men heel goed naar zichzelf kijken. GA ERVOOR! biedt legal mediation of Appropiate Dispute Resolution (ADR) aan, effectieve conflictoplossing op maat. Dit een proces waarin partijen in conflict zich door een onafhankelijke derde, de mediator, laten ondersteunen bij het oplossen van dat conflict. Zo worden betere oplossingen voor problemen gevonden en worden conflicten in de toekomst vermeden.

Ook zin om samen te werken?

Wat zeggen onze klanten?