Wij maken organisaties mooier
en brengen mensen verder.

Wie is
GA ERVOOR?

GA ERVOOR is hét transformatieadviesbureau.

Opgericht in 2005, werken wij rechtstreeks of samen met strategische partners aan innovatieve opdrachten voor onze klanten. Het ontwikkelen van een inspirerende visie, leggen van focus, maken van verbinding en realiseren van creatieve oplossingen is onze kracht.

“Organisaties mooier maken en mensen verder brengen”. Gericht op de groei van mens en onderneming. Dat is het credo vanaf de start van GA ERVOOR! Die overtuiging ligt sindsdien ten grondslag aan de manier waarop wij samen met onze klanten impact realiseren en potentieel zichtbaar maken. Het vormt de basis van hoe wij met partners samenwerken en waarom klanten kiezen voor GA ERVOOR!

Wij zijn betrokken en effectief. Hierdoor is na verloop van tijd een bureau ontstaan waarin duurzame samenwerking en verbinding diep verankerd zijn. Wij geloven dat passie, innovatie en ondernemerschap binnen ondernemingen en maatschappelijke organisaties essentieel zijn voor het realiseren van waarde in een high performance cultuur en organisatie.

Waarom kiezen voor
GA ERVOOR?

Het verbinden van strategie en execution tot transformatie is ons handelsmerk. We opereren op het snijvlak van governance en organisatiesturing, HR en interne bedrijfsvoering en hebben toegang tot relevante academische en bestuurlijke netwerken op (inter)nationaal niveau. Wij kennen de spelers en beheersen het spel. Wij maken ambities haalbaar en helpen impact te realiseren op een onderscheidende resultaat-, proces- en oplossingsgerichte manier. Het ontwikkelen van visie, realiseren van strategie-execution en verschil maken in transformatie van mens en organisatie kenschetst ons.
Binden & Boeien

Meer dan andere investeringen
is de investering in mensen en een
high performance cultuur hoog
renderend.

dikkepijl
HR Strategie & Advies

HR-strategie met impact laten aansluiten bij de toekomst van werk, wendbaarheid en het strategisch perspectief van de organisatie.

Organiseren & Presteren

Soms moet het hele management een stap maken, van teamleider tot raad van bestuur. Goed inzicht krijgen in de gevolgen van technologische veranderingen is belangrijk. De meeste organisaties kunnen dat niet alleen.

dikkepijl
Organisatieontwikkeling

Verhogen van marktoriëntatie vereist veranderingen in bedrijfsprocessen én technologie. Sociale innovatie is kapitaliseren op sterktes in plaats van investeren in moeilijk ontwikkelbare zwaktes.

Motiveren & Inspireren

De toekomst van werk is het resultaat van vele complexe en tegengestelde krachten. De rol van leiderschap is te belangrijk om de ontwikkeling ervan aan het toeval over te laten.

dikkepijl
Leadership Coaching & Mediation

Versterken van leiderschap en bouwen aan high performance teams geeft richting en rust in een veranderende omgeving. De verander- en concurrentiekracht wordt versterkt.

Divers & Deskundig

Waardengericht toezicht houden met eigentijdse vormen van toezicht als 'hoeder' van de kernwaarden. Een professioneel samenspel in board dynamics en governance, met eigen spelregels.

dikkepijl
Bestuursadvies & Governance

Van 'command en control' naar 'bezieling en bewaking'. Visieontwikkeling op het creëren van langetermijnwaarde voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders vormt de basis.

Ook zin om samen te werken?

Wat zeggen onze klanten?