Wij maken organisaties mooier
en brengen mensen verder.

Wie is GA ERVOOR?

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

GA ERVOOR! Business & Board Services is hét transformatie adviesbureau

Opgericht in 2005, werken wij rechtstreeks of samen met strategische partners aan innovatieve opdrachten voor onze klanten. Het ontwikkelen van een inspirerende visie, leggen van focus, maken van verbinding en realiseren van creatieve oplossingen is onze kracht.

“Organisaties mooier maken en mensen verder brengen”. Gericht op de groei van mens en onderneming. Dat is het credo vanaf de start van GA ERVOOR! Die overtuiging ligt sindsdien ten grondslag aan de manier waarop wij samen met onze klanten impact realiseren en potentieel zichtbaar maken. Het vormt de basis van hoe wij met partners samenwerken en waarom klanten kiezen voor GA ERVOOR!

Wij zijn betrokken en effectief. Hierdoor is na verloop van tijd een bureau ontstaan waarin duurzame samenwerking en verbinding diep verankerd zijn. Wij geloven dat passie, innovatie en ondernemerschap binnen ondernemingen en maatschappelijke organisaties essentieel zijn voor het realiseren van waarde in een high performance cultuur en organisatie.

Waarom kiezen voor
GA ERVOOR?

Organisaties begeleiden bij het realiseren van digitale transformatieambities, dat is waar GA ERVOOR! voor staat. (Digitale) turbulentie is het nieuwe normaal. Hoe zorg je voor stabiliteit in woelige tijden? Door transformatie naar een toekomstbestendige organisatie door diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie. Een organisatie die een verandering heeft doorlopen waarbij het de klant 100% centraal stelt in de gehele customer journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal als norm beschouwt. Leiderschap is het instrument om deze transformatie te begeleiden en te versnellen. Het ontwikkelen van visie, realiseren van strategie-executie en verschil maken bij transformatie van mens én organisatie is onze kracht. Het verbinden van strategie en executie tot transformatie is ons handelsmerk. Daartoe opereren wij op het snijvlak van governance en leiderschap, HR en bedrijfsvoering en hebben toegang tot relevante academische en bestuurlijke netwerken op (inter)nationaal niveau. Aldus maken wij ambities van onze klanten haalbaar en helpen impact te realiseren op een onderscheidende resultaat-, proces- en oplossingsgerichte manier.
Binden & Boeien

Meer dan andere investeringen
is de investering in mensen en een
high performance cultuur hoog
renderend.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
HR Strategie & Advies

HR-strategie met impact laten aansluiten bij de toekomst van werk, agility en het strategisch perspectief van de organisatie.

Organiseren & Presteren

Soms moet het hele management een stap maken, van teamleider tot de top. Goed inzicht krijgen in de gevolgen van digitale veranderingen is belangrijk. De meeste organisaties kunnen dat niet alleen.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
Organisatieontwikkeling

Digitale transformatie 2.0 werkt naast digitale skills aan transformatie an sich. Design Thinking: Kapitaliseren op sterktes in plaats van investeren in moeilijk ontwikkelbare zwaktes.

Motiveren & Inspireren

De rol van leiderschap is te belangrijk om de ontwikkeling ervan aan het toeval over te laten.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
Leadership Coaching & Mediation

Versterken van leiderschap en bouwen aan high performance teams geeft richting en rust in een veranderende omgeving. De veranderkracht en impact van de organisatie wordt versterkt.

Divers & Deskundig

Waardengericht toezicht houden met eigentijdse vormen van toezicht als 'hoeder' van de kernwaarden. Een professioneel en divers samenspel in board dynamics en governance.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
Bestuursadvies & Governance

Van 'command en control' naar 'bezieling en bewaking'. Visieontwikkeling op het creëren van langetermijnwaarde voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders vormt de basis.

Ook zin om samen te werken?

Wat zeggen onze klanten?