GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Wat doet GA ERVOOR?

GA ERVOOR! Business & Board Services richt zich op inzicht, verbinding en vernieuwing bij de groei van mens en organisatie. Wij opereren op het snijvlak van organisatiesturing, HR en interne bedrijfsvoering. Van missie en visie naar strategie. Vertaald naar een aanpak op maat door HR strategie en advies, organisatieontwikkeling, leadership en governance, en ondersteund door een interim oplossing.

Bestuursadvies en organisatieontwikkeling worden ingezet voor het met scherpe analyses in samenhang ontwikkelen van medewerkers én organisatie naar high performance en innovatie. Verandering van de (in)richting van de organisatie of digitalisering heeft wijzigingen in mobiliteit en behoefte aan versterking van leiderschap als gevolg. En sterk leiderschap zorgt ervoor dat een fusiebedrijf bijvoorbeeld durft in te grijpen waar het moeilijk gaat. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat organisaties het beter doen met een professioneel beleid op het gebied van binden, boeien en growth mindset. Daarom is een continue afstemming nodig tussen de visie en organisatiestrategie, organisatieontwikkeling en HR. GA ERVOOR! verbindt strategie en execution tot transformatie. Zo helpen wij organisaties om hun impact te vergroten en visie te realiseren.

“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar
om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

Onze Solutions

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

HR Strategie & Advies

HR strategie en -advies is geen doel op zich. Het dient zó te worden ingezet dat het een bijdrage levert aan de groeistrategie en doelstellingen van de organisatie en bekrachtiging van bijvoorbeeld de high performance cultuur. Strategische inzet van potentieel en diversiteit, in combinatie met versterking van leiderschap vervult een sleutelrol in het langetermijnsucces van de organisatie.

GA ERVOOR! kiest daarom voor benaderingen waarin mensen zelf vorm en richting geven aan hun verandering en ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de toekomst van werk, zodat ze mede-eigenaar van hun verandering blijven. Mensen willen best veranderen, maar ze willen liever niet veranderd wórden. Onze stijl is empowerend en positief: Wij focussen op kwaliteiten in plaats van onvolkomenheden en zijn kritisch zonder te veroordelen. Leadership en succession planning, talentontwikkeling, growth mindset, performance management, fact based werken, people analytics en remuneratie zijn regelmatig terugkerende thema’s in opdrachten voor onze klanten.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Organisatieontwikkeling

Sociale innovatie stelt organisaties in staat om op verantwoorde wijze de ontwikkeling van zowel de organisatie, als de groei van talenten en teams te faciliteren. Het vergroten van de verander- en concurrentiekracht van de organisatie is het gevolg. Begrijpen wat technologie doet en goed inzicht krijgen in de gevolgen van technologische veranderingen is daarbij essentieel. De ambitie van de organisatie en de ontwikkeling van talent worden zo met elkaar verbonden. Ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en artificial intelligence (AI) hebben gevolgen op alle niveaus van een organisatie en voor alle medewerkers. Business development en growth hacking gaan bijvoorbeeld over het veranderen van waarden, overtuigingen, processen en acties die passen bij de organisatie. Het gaat om organisational excellence als LEAN en Agile in de dagelijkse business, maar vooral ook om transformational excellence als visieontwikkeling, strategic workforce planning, inrichten van innovatieprocessen, adequaat HR dienstverleningsmodel en continue verbetering van de organisatie. Belangrijk is het ‘waarom’ voor de organisatie en medewerkers. Het is de motivatie voor teams om in beweging te komen, met de focus op teamhouding en gedrag en verbindend leiderschap. GA ERVOOR! voert onder andere projecten uit onder de geregistreerde handelsnaam GO FOR IT!

Bestuursadvies & Governance

Waardengericht toezicht; van ‘command en control’ naar ‘bezieling en bewaking’. Wij hebben ons gespecialiseerd in bestuursadvies en governance en helpen met het oplossen van problemen waar directeuren voor staan. Zij moeten ervoor zorgen dat de bedrijfscultuur consistent is met de waarden van het bedrijf. Die waarden moeten vervolgens bijdragen aan langetermijnwaardecreatie. Van waarden naar waarde; corporate governance is instrumenteel voor de performance van de organisatie. GA ERVOOR! staat stil bij het interventierepertoire voor bestuurders en commissarissen, in verschillende situaties in de bestuurskamer en ontwikkelingsfasen van de organisatie. Governanceonderwerpen als risk management, strategische besluitvormingsprocessen, diversiteit en boardroom dynamics zijn onze specialiteit. Wij begrijpen de belangen, politiek en emoties die daarmee samenhangen, en zetten deze dynamieken op constructieve wijze in door board (zelf)evaluaties, leadership coaching en development.

GA ERVOOR! Management Consulting B.V.
GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Leadership Coaching & Mediation

Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. Leiderschap gaat om ontwikkelen van mensen én om sturen op resultaten. Als de RvB weet waar zij naartoe wil, kan de organisatie verder worden versterkt. Een leider die een nieuwe stap gaat zetten in zijn carrière, of een leider die de organisatie door nieuwe uitdagingen gaat loodsen; Wij adviseren en coachen bij het doorvoeren van organisatieverandering en versterken van leiderschap om medewerkers en teams zo optimaal mogelijk te empoweren en verbinden. Leidinggevenden krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en ambities en ontdekken hun eigen, unieke manier om vanuit die kwaliteiten inspirerend en met impact leiding te geven. De kans op succes van medewerkers wordt verbeterd door hen te helpen om hun wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te vergroten. Bij een leven lang leren, gefaseerde loopbanen en het invoeren van agile werk- en ontwikkeltrajecten, vormen cultuur, houding en gedrag aangrijpingspunten voor transformatie.

Bij boardroom of executive coaching dienen soms eerst conflicten en meningsverschillen te worden aangepakt. Een conflict op zich is niet het probleem, problemen ontstaan pas als conflicten niet worden opgelost. GA ERVOOR! biedt legal mediation of Appropiate Dispute Resolution (ADR) aan, effectieve conflictoplossing op maat. Dit een proces waarin partijen in conflict zich door een onafhankelijke derde, de mediator, laten ondersteunen bij het oplossen van dat conflict. Zo worden betere oplossingen voor problemen gevonden en worden conflicten in de toekomst vermeden.

EQuus! EQuine Assisted Coaching & Mediation is een geregistreerde handelsnaam van GA ERVOOR! Management Consulting B.V. GA ERVOOR! is lid van de NOBCO en commiteert zich aan de Internationale Ethische Code (IEC).

Ook zin om samen te werken?

Wat zeggen onze klanten?