Wat doet GA ERVOOR?

GA ERVOOR richt zich op inzicht, verbinding en vernieuwing bij de groei van mens en organisatie. Wij opereren op het snijvlak van organisatiesturing, HR en interne bedrijfsvoering. Van missie en visie naar strategie. Vertaald naar een aanpak op maat door HR strategie en advies, organisatieontwikkeling, leadership en governance.

Bestuursadvies en organisatieontwikkeling worden ingezet voor het met scherpe analyses in samenhang ontwikkelen van medewerkers én organisatie naar high performance en innovatie. Verandering van de (in)richting van de organisatie of digitalisering heeft bijvoorbeeld wijzingen in mobiliteit en behoefte aan versterking van leiderschap als gevolg. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat organisaties het beter doen met een professioneel beleid op het gebied van binden, boeien en growth mindset. Daarom is een continue afstemming nodig tussen de visie en organisatiestrategie, organisatieontwikkeling en HR. GA ERVOOR verbindt strategie en execution tot transformatie. Zo helpen wij organisaties om hun impact te vergroten en visie te realiseren.

“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar
om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.”

Onze Solutions

HR Strategie & Advies

HR strategie en -advies is geen doel op zich. Het dient zó te worden ingezet dat het een bijdrage levert aan de strategie en doelstellingen en bekrachtiging van de high performance cultuur. Strategische inzet van potentieel en diversiteit, in combinatie met versterking van het leiderschap vervult een sleutelrol in het langetermijnsucces van een organisatie.

GA ERVOOR! kiest daarom voor benaderingen waarin mensen zelf vorm en richting geven aan hun verandering en ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de toekomst van werk, zodat ze mede-eigenaar van hun verandering blijven. Mensen willen best veranderen, maar ze willen liever niet veranderd wórden. Onze stijl is verbindend, empowerend en positief: Wij focussen op kwaliteiten in plaats van onvolkomenheden en zijn kritisch zonder te veroordelen. Leadership en succession planning, talentontwikkeling, growth mindset, performance management en remuneratie zijn regelmatig terugkerende thema’s in opdrachten en projecten.

Organisatieontwikkeling

De toekomst van werk verandert ingrijpend. Sociale innovatie stelt organisaties in staat om op verantwoorde wijze de ontwikkeling van zowel de organisatie, als de groei van talenten en teams te faciliteren. Begrijpen wat technologie doet en goed inzicht krijgen in de gevolgen van technologische veranderingen is daarbij essentieel. De ambitie van de organisatie en de ontwikkeling van talent worden zo met elkaar verbonden, want ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie hebben gevolgen op alle niveaus van een organisatie en voor alle medewerkers. Het gaat soms om organisational excellence als LEAN en Agile in de dagelijkse business, maar vooral ook om transformational excellence als visieontwikkeling, strategic workforce planning, inrichten van innovatieprocessen en continue verbetering van de organisatie.

Belangrijk is het ‘waarom’ voor de organisatie en medewerkers. Het is de motivatie voor teams om in beweging te komen, met de focus op houding en gedrag. Verbindend leiderschap, met een focus op team performance en leren is hierbij ondersteunend.

Bestuursadvies & Governance

Wij hebben ons gespecialiseerd in bestuursadvies en governance en helpen met het oplossen van problemen waar directeuren voor staan. Zij moeten ervoor zorgen dat de bedrijfscultuur consistent is met de waarden van het bedrijf. Die waarden moeten vervolgens bijdragen aan langetermijnwaardcreatie. Van waarden naar waarde, corporate governance is instrumenteel voor de performance van de organisatie. Governanceonderwerpen als risk management, strategische besluitvormingsprocessen, diversiteit en boardroom dynamics zijn onze specialiteit.

GA ERVOOR staat stil bij het interventierepertoire voor bestuurders en commissarissen in verschillende situaties in de bestuurskamer en ontwikkelingsfasen van de organisatie. Zij begrijpt de belangen, politiek en emoties die daarmee samenhangen, en zet deze dynamieken op constructieve wijze in door Board (zelf)evaluaties, leadership coaching en development.

Leadership Coaching & Mediation

Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. Leiderschap gaat om ontwikkelen van mensen én om sturen op resultaten. Als de RvB weet waar zij naartoe wil, kan de organisatie verder worden versterkt.  De kans op succes van medewerkers wordt verbeterd door hen te helpen om hun wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te vergroten. Bij een leven lang leren, gefaseerde loopbanen en het invoeren van werk- en ontwikkeltrajecten, vormen cultuur, houding en gedrag aangrijpingspunten voor verandering en transformatie.

Een leider die een nieuwe stap gaat zetten in zijn carrière, of een leider die de organisatie door nieuwe uitdagingen gaat loodsen; Wij adviseren en coachen bij het doorvoeren van organisatieverandering en versterken van leiderschap om medewerkers en teams zo optimaal mogelijk te empoweren. Leidinggevenden krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en ambities en ontdekken hun eigen, unieke manier om vanuit die kwaliteiten inspirerend en met impact leiding te geven. EQuus! EQuine Assisted Coaching is een ondersteunend initiatief van GA ERVOOR.

Bij boardroom of executive coaching dienen soms eerst conflicten en meningsverschillen te worden aangepakt. Een conflict op zich is niet het probleem, problemen ontstaan pas als conflicten niet worden opgelost. GA ERVOOR biedt legal mediation of Appropiate Dispute Resolution (ADR) aan, effectieve conflictoplossing op maat. Dit een proces waarin partijen in conflict zich door een onafhankelijke derde, de mediator, laten ondersteunen bij het oplossen van dat conflict. Zo worden betere oplossingen voor problemen gevonden en worden conflicten in de toekomst vermeden.

Ook zin om samen te werken?

Wat zeggen onze klanten?