DISCLAIMER EN COPYRIGHT

GA ERVOOR Business & Board Services zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

GA ERVOOR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van derden waarnaar wordt verwezen. Wij bieden geen garantie voor de veiligheid van de website en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Het auteursrecht op deze website berust bij GA ERVOOR. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GA ERVOOR. Geregistreerde additionele handelsnamen van GA ERVOOR zijn GO FOR IT en EQuus. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Ga Ervoor B.V.

GA ERVOOR behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.