GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Onze Missie & Visie

De waarde, flexibiliteit en slagvaardigheid van onze klant omhoog brengen met een innovatieve high performance aanpak en visie.

Onze missie

Met bevlogenheid en impact samen met de klant een mooiere toekomst creëren door potentieel en groei zichtbaar te maken in de organisatie.

Organisaties Mooier Maken

Wij leveren een aandeel aan de uitdagingen waar onze klanten de komende jaren voor staan, zoals de overgang naar een andere klantinteractie, businessmodel of andere manier van organiseren waarbij digitale technologieën een grote rol spelen. Een fundamentele verandering in high performance cultuur, agile structuur en HR strategie is daarvoor nodig. Wij richten ons daarbij op integrale groeithema’s zoals mobiliteit, lange termijn waardecreatie en slagvaardigheid. Daarvoor worden interim- en verandermanagement met een regionale of global scope ingezet.

Mensen Verder Brengen

Dit gaat over onze bijdrage om het potentieel van mensen zichtbaar te maken, in te zetten en organisaties duurzamer in te richten vanuit value chain perspectief. De organisatie stelt daarbij de klant en medewerker 100% centraal gedurende de gehele customer- en employee journey en is verbonden met een waardevol netwerk. Wij stellen onze kennis, expertise en ervaring beschikbaar met een systematische aanpak, waarbij de driehoek HR Strategie, Operations en Business Partnership leidt tot een agile en innovatieve organisatie.

Onze kernwaarden

Bevlogenheid

Deskundigheid

Innovatie & cocreatie

Vertrouwen

Wat zeggen onze klanten?