GA ERVOOR! Management Consulting B.V.

Onze Missie & Visie

De waarde, flexibiliteit en slagvaardigheid van onze klant omhoog brengen met een innovatieve high performance aanpak en visie.

Onze missie

Met bevlogenheid en impact samen met de klant een mooiere toekomst creëren door potentieel en groei zichtbaar te maken in de organisatie.

Organisaties Mooier Maken

Wij willen een aandeel leveren aan de uitdagingen waar onze klanten de komende jaren voor staan. De bijdrage is bijvoorbeeld gericht op het bewerkstelligen van een passende high performance cultuur, agile structuur en human capital strategie, maar staat tegelijkertijd in het teken van transformatie zodat impact wordt gerealiseerd. Zo richten we ons op groeithema’s zoals mobiliteit, langetermijnwaardecreatie en slagvaardigheid.

Mensen Verder Brengen

Mensen verder brengen gaat over onze bijdrage om het potentieel van mensen zichtbaar te maken, in te zetten en organisaties duurzamer in te richten vanuit value chain perspectief. Dit doen we door het beschikbaar stellen van kennis, expertise en ervaring, en vanuit de wijdvertakte netwerken waarin we opereren. Daartoe initiëren we bijvoorbeeld transformatietrajecten, business cases en coaching- en mediationtrajecten.

Onze kernwaarden

Bevlogenheid

Deskundigheid

Innovatie & cocreatie

Vertrouwen

Wat zeggen onze klanten?