PRIVACY / AVG STATEMENT

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GA ERVOOR Business & Board Services kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van GA ERVOOR, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GA ERVOOR verstrekt. GA ERVOOR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
 

WAAROM GA ERVOOR GEGEVENS NODIG HEEFT

GA ERVOOR verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan GA ERVOOR jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit: Management consulting, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening.

HOELANG BEWAART GA ERVOOR GEGEVENS

GA ERVOOR bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN

GA ERVOOR verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van GA ERVOOR! worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden mogelijk gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GA ERVOOR gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ga-er-voor.nl. GA ERVOOR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

GA ERVOOR! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door GA ERVOOR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GA ERVOOR op via info@ga-er-voor.nl. GA ERVOOR is een website van GA ERVOOR Business & Board Services.

Postbus 51166

1007 ED AMSTERDAM

Bezoekadres (op afspraak):

Van Eeghenlaan 27

1071 EN AMSTERDAM

KvK: 34217807 | RSIN: 815141129

Mail: info@ga-er-voor.nl

Ook zin om samen te werken?